Le Méridien Saigon
3C Ton Duc Thang Street, District 1 · Ho Chi Minh City · Vietnam  · Số điện thoại:
(+84) 28 6263 6688
· Số fax:
(+84) 28 6263 6689
Giờ địa phương:
03:40
· Thời tiết:
A few clouds,
25 °C / 77 °F
· Gửi thư điện tử cho chúng tôi
Nhận phòng
#
Trả phòng
#
Phòng
Người lớn mỗi phòng
Trẻ em mỗi phòng

Join our Social Scene

Discover the latest news on what's happening at Le Méridien Saigon by joining our social scene